استمارة التسجيل للدراسة في جامعة سمنان الإيرانية/ Register form (Semnan University)
 First Name :  *
 Last Name :  *
 Father Name:
 *
 Passport Number:
 *
 Nationality:  *
 Degree of Education:
 *
 Passport image:
   
 Registration Request:
   
Personal Photo:    
 Field of Study:
 *
 Academic orientation:
 *
 Grade:  *
 Email:
 *
 Phone Number:
 *
 Persian language training certificate:    
 Address: